Job Detail


×

I hereby give consent to SNI sp. z o.o. for processing and use of personal data for the purpose of recruitment process.

SAP Basis Consultant - Permanent - Poland

Dla naszego presti?owego Klienta, poszukujemy SAP Basis Konsultanta z minimum 2-3 letnim do?wiadczeniem. Osoba na tym stanowisku b?dzie odpowiedzialna za wsparcie wdro?enia SAP ERP, oraz pe?ne administrowanie systemem. Klient zapewnia pakiet relokacyjny!

Opis Stanowiska :

 • Stanowisko: SAP Basis Konsultant
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Umowa o Prac? lub B2B
 • Start: ASAP
 

Zadania

 • Administrowanie i optymalizacja systemu SAP ERP wraz modu?ami dodatkowymi
 • Administracja/optymalizacja/monitorowanie serwerów i baz danych obs?uguj?cych system SAP
 • Wykonywanie aktualizacji i aplikowanie not koryguj?cych
 • Administracja zadaniami wsadowymi, harmonogramami i systemami transportowymi
 • Zarz?dzanie mandantami i systemami logicznymi
 • Tworzenie procedur awaryjnych i regularne ich wykonywanie
 

Wymagania :

 • Bardzo dobra znajomo?? systemów SAP ERP, BI, XI/PI
 • Bardzo dobra umiej?tno?? rozwi?zywania problemów
 • 2-3 letnie do?wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Wykszta?cenie wy?sze techniczne
 • Znajomo?? j?zyka angielskiego
 

Mile widziane: :

 • certyfikat w obszarze administracji systemem SAP
 • do?wiadczenie w bran?y
 

Zainteresowane osoby prosz? o przes?anie CV na maila jobs@sniconsulting.net w tytule podaj?c numer referencyjny : PLBA1608